Українська Орієнталістика

Українська Орієнталістика. Випуск 1, 2006
П'ятниця, 26 серпня 2011, 07:51

У збірнику вміщено статті, присвячені розгляду малодосліджених проблем з історії міжнародних та міжнаціональних відносин східних країн, деяких аспектів функціонування їх національних економік, а також широкого кола соціокультурних та філософсько-світоглядних питань у галузі сходознавства. Чільна увага приділена висвітленню актуальних проблем східної філології та перекладознавства. Для студентів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться сходознавчою проблематикою.

Детальніше...
 
Українська Орієнталістика. Випуск 2-3, 2007-2008
П'ятниця, 26 серпня 2011, 08:42

У збірнику вміщено статті, присвячені розгляду актуальних проблем східної філології, перекладознавства та літературознавства. Чільна увага приділена висвітленню малодослідже-них проблем з історії міжнародних та міждержавних відносин східних країн, деяких аспектів функціонування національних медійних систем, а також широкого кола соціокультурних та світоглядних питань у галузі сходознавства.

Детальніше...
 
Українська Орієнталістика. Випуск 4-5, 2009-2010

У збірнику вміщено статті, присвячені розгляду актуальних проблем східної філології, пере-кладознавства та літературознавства. Чільну увагу приділено висвітленню малодосліджених про-блем з історії міжнародних і міждержавних відносин східних країн, деяких аспектів функціону-вання національних медійних систем, а також широкого кола соціокультурних та історичних пи-тань у галузі сходознавства. В низці матеріалів реконструюються маловідомі факти з життя та на-уково-організаційної діяльності проф. Омеляна Пріцака. 

 

Детальніше...
 
"Українська Орієнталістика" завжди у нагоді сходознавцям!
Четвер, 08 вересня 2011, 19:44

Експедиція з дослідження караїмського спадку. Чуфут-Кале, 5 липня 2011 р. Фото Віталія Черноіваненка