Відкриття програми "Ромські студії" у НаУКМА - освітня інновація всеукраїнського значення Друк
Четвер, 01 листопада 2012, 11:48

3 листопада 2012 р. о 10.00 в залі засідань Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» (ауд. 301, І-й корп.; вул. Г.Сковороди, 2) за ініціативою викладачів та науковців кількох столичних вищих навчальних закладів на базі Могилянки буде започатковано міждисциплінарну сертифікатну програму «Ромські студії», що стало можливим завдяки всебічному сприянню з боку Міжнародного фонду «Відродження».

Теодор Аман. "Румынская цыганка"На відкриття цієї програми в НаУКМА запрошені викладачі університетів (Київського університету імені Бориса Грінченка, Київського національного лінгвістичного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Могилянки) та науковці провідних академічних установ НАН України (Інституту сходознавства ім. А.Кримського, Інституту всесвітньої історії, Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського, гості (у т.ч. співробітники регіонального представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Республіці Білорусь, Республіці Молдова та Україні; Ради Європи та ін.), студенти київських університетів.

 

За ініціативою викладачів та науковців кількох столичних вищих навчальних закладів на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) буде започатковано міждисциплінарну сертифікатну програму «Ромські студії», що стало можливим завдяки сприянню Міжнародного фонду «Відродження». На відкриття цієї програми в НаУКМА запрошені викладачі університетів (Київського університету імені Бориса Грінченка, Київського національного лінгвістичного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, НаУКМА) та науковці академічних установ НАН України (Інституту сходознавства імені А.Кримського, Інституту всесвітньої історії, Інституту української археографії та джерелознавства імені М.Грушевського), гості (у т.ч. співробітники регіонального представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Республіці Білорусь, Республіці Молдова та Україні; Ради Європи та ін.), студенти київських університетів.

В рамках програми «Ромські студії» її слухачам буде запропонована низка авторських лекційних курсів, майстер-класів та семінарів з історії та культури ромського народу в Україні, які викладатимуться фаховими дослідниками. Зокрема планується розглянути такі теми: «Поліваріантність етносоціальних моделей розвитку циганської культури: український вимір» (Н.О. Зіневич), «Релігійні вірування циган» (Н.В. Бєссонов), «Історія ромських спільнот на пострадянському просторі (новітній погляд)» (О.В. Бєліков), «Матеріальна культура ромів України: минуле і сучасність» (О.О. Данілкин), «Голокост ромів Закарпаття» (Є.М. Навроцька) та ін. Крім того, в рамках «Ромських студій» розглядатимуться: історія формування ромської громади України, традиції співіснування ромів і українців, специфіка діяльності громадських та культурно-просвітніх організацій ромів України, особливості функціонування ромських мас-медіа в європейських країнах. Започаткована міждисциплінарна сертифікатна програма передбачатиме залучення як вітчизняних спеціалістів (істориків, етнологів, музеєзнавців), так й іноземних науковців-ромологів.

Важливим компонентом програми має стати налагодження різноманітних форм комунікації із зарубіжними ромологічними науково-дослідними й освітніми центрами, зі спеціалізованими архівними, бібліотечними і музейними закладами країн Європи, з метою стимулювання відповідних інституційних процесів в Україні.

Проект має на меті інтенсифікувати процес підготовки структурованих університетських курсів та посібників з історії, культури та мови ромів України, розробки відповідних навчально-методичних комплексів (навчальних програм, підручників, словників, довідників) для вищої, середньої та позашкільної освіти.

Керуючись принципом рівності можливостей у сфері освіти програма «Ромські студії» покликана сприяти ромській молоді у здобутті спеціалізованої гуманітарної освіти на університетському рівні й органічному залученню молодих ромів до суспільного та культурного життя України, зокрема наукової діяльності. Поступове формування сталого прошарку ромської інтелігенції позитивно вплине на процес етнокультурних та суспільних перетворень в контексті формування громадянського суспільства в Україні та євроінтеграційних процесів.

Започаткована міждисциплінарна сертифікатна програма «Ромські студії» базована на принципах міжкультурного діалогу і орієнтована на поглиблення гуманітарної підготовки студентів українських ВНЗ, які паралельно із здобуттям основного професійного фаху отримають можливість вивчати блок ромознавчих (циганознавчих) дисциплін. Водночас її завданнями є подолання існуючих упереджень, які не в останню чергу породжені низькою інтегрованістю ромá в українському суспільстві, формування почуття толерантності до ромської етнічної спільноти через поширення достовірних знань про історію, мову, традиції і сьогодення ромів серед студенської молоді та у мас-медіа.