Відкриття архіву Омеляна Пріцака PDF Друк e-mail
Субота, 12 травня 2012, 23:02

18 травня о 12.00 Бібліотека-Архів-Музей Омеляна Пріцака запрошує на відкриття архівної частини наукової колекції.

Наукова колекція О.Пріцака надійшла до НаУКМА у 2007 р. завдяки сприянню Києво-Могилянської Фундації в Америці. На основі колекції створено Меморіальний кабінет-бібліотеку Омеляна Пріцака. Науково-мистецька спадщина вченого включає в себе бібліотечний фонд (понад 20 тисяч томів наукової літератури і періодики), архів і мистецьку колекцію (близько 300 одиниць творів живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва).  З-поміж трьох складових колекції О.Пріцака найпершим був опрацьований бібліотечний фонд, що пройшов процес систематизації та каталогізації, завдяки чому його книгами та періодичними виданнями вже користуються дослідники та студенти вітчизняних і зарубіжних навчальних і наукових інституцій в своїй науково-дослідній, викладацькій та учбовій роботі. Бібліотечна колекція О.Пріцака представлена в електроннному каталозі бібілотеки   НаУКМА.

Наукове опрацювання та опис архівної складової колекції О.Пріцака вимагав довшого часу, відповідних наукових сил і його завершення стало можливим завдяки  підтримці Міжнародного фонду «Відродження».

Архівна колекція О.Пріцака містить документи і матеріали, які відображають всі наукові інтереси, проекти і плани вченого у всіх наукових галузях, якими він займався. Архів містить оригінали документів, рукописи вченого та інших науковців, копії історичних документів з відомих архівних і бібліотечних колекцій світу, матеріали  міжнародних наукових форумів, архівні колекції окремих вчених. 

Архів є складовою і невід’ємною частиною цілісної наукової колекції О.Пріцака, який протягом всього часу її формування і використання розглядав і бібліотеку, і колекцію документів та рукописів, і навіть мистецьку збірку, як єдине ціле.

Архівна колекція дає уяву про О.Пріцака не лише як про універсального вченого, але й як про непересічну особистість у світовій науці і завзятого колекціонера. Архів, як внутрішня дослідницька лабораторія, характеризує О.Пріцака не лише як науковця, який суто теоретично розумів і усвідомлював значення документів і історичних матеріалів, але й який на практиці  все своє життя збирав, комплектував, зберігав різноманітні за характером, видом і значенням документи – від вхідного квитка до Всеукраїнського антирелігійного містечка у Києві 1940 р. до листівки від папи Іоанна Павла II, від оголошення про засідання наукового семінару до рукописів інших вчених, демонструючи  значення для історії і науки  писемного джерела.

Архів відображає важливі події і проекти світової і вітчизняної науки більш як за півстоліття, в тому числі діяльність відомих університетів світу, міжнародних організацій, проведення міжнародних наукових конгресів і конференцій, створення і діяльність міжнародних наукових організацій, товариств і видавництв. Архів містить унікальні документи з історії української науки за кордоном, в тому числі щодо створення і діяльності українських наукових установ – Наукового товариства імені Шевченка, Української вільної академії наук, Українського вільного університету, Українського наукового інституту Гарвардського університету, Канадського інституту українознавчих студій, Українського історичного товариства тощо.

Архів О.Пріцака є свідченням великої інтелектуальної праці і містить тисячі аркушів виписок з наукових праць, довідників, енциклопедій, тисячі бібліографічних карток, написані «маковим» почерком вченого.

Переглянути описи

Запрошуємо всіх науковців і студентів до дослідження архівної колекції О.Пріцака, до здійснення нових відкриттів та пізнання унікального вченого і непересічної особистості вченого.

Адреса:  НаУКМА, вул. Волоська 8/5, 4 корпус, Меморіальний кабінет-бібліотека Омеляна Пріцака, тел.: (044) 417-31-13