Новий підручник з історії журналістики
Четвер, 14 листопада 2013, 08:53

Срібняк І.В.Історія журналістики (ХVІІ-ХХ ст.): Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВПЦ НаУКМА, Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 304 с.

Відтворено основні етапи розвитку журналістики в провідних країнах світу та Україні, особливості становлення та функціонування періодичних видань провідних країн світу, розглянуто різні аспекти діяльності національних медійних систем у ХХ ст., простежено процес виникнення кількох найбільших інформаційних агенцій, розкрито особливості впливу ЗМІ на перебіг суспільно-політичних подій у різних країнах світу в ХVІІ-ХХ ст. Для студентів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто вивчає історію журналістики та газетно-журнальної періодики.

Рецензенти:

Дубровіна Л.А.,   професор, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Крупський І.В.,  професор, доктор історичних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка

Кудряченко А.І., професор, доктор історичних наук, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

Рецензія С.Квіта