Слухачі «Ромських студій» знайомляться з творчістю ромських поетів Друк
Понеділок, 14 жовтня 2013, 09:15

11.10.2013 слухачі «Ромських студій» ознайомились зі зразками поетичної творчості Януша Панченка. Вони були написані на авторському діалекті, розробленому Я.Панченком на основі ранньоциганської мови, але з додаванням окремих лексем з різних діалектних груп. Вірш «Кримі» написаний на діалекті кримських циган.

jjjj

За ініціативою студентів факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету окремі його вірші будуть перекладені англійською мовою, а їх переклади можна буде відчитати на сайті Науково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Януш Панченко – представник субетнічної групи циган-сервів по батьківській лінії і влах – по материнській. Займається вивченням циганської мови и вільно володіє влашським, сервітським, кримським і келдерарським діалектами. Допоки не має опублікованих наукових праць, але з його дослідженням «Диалекты языка романи на территории Украины», яке було підготовлене у 2010 р. (доповнено и виправлено в 2013 р.), можна ознайомитись на сайті www.liloro.ru

Крім того, з 2010 р. Януш Панченко займається підготовкою русько-циганського словника влашського діалекту.  1. 1.Октябрь 2012

***                                                                 ***

Трин бэрш сар ґарадэм мэ дадэс                Три года как похоронил я отца

Нашти патяв джи када дэс,                          Не могу поверить до этого дня,

Нашти гакэрав со сан ту муло                     Не могу поверить что ты умер

Бар кэрко тэрдёл ан кэрло.                          Камень горький стоит в горле.

 

Трин бэрш сар амэ би тиро                         Три года как мы без тебя

Ракхэл дадэско алав о чхаво                       Хранит отцовское слово сын

Кашуко сом кай тирэ алава                         Глухим был к твоим словам

Буст дэлмутни пусавэл акана                     Копьё давнее колит теперь

 

Трин бэрш сар сам коркорэ                         Три года как мы одиноки

Ратяса дикхав пал тутэ сунэ.                       Ночью вижу о тебе сны.

Пэ гробки пхирэл пхивли минри дай        На кладбище ходит вдова моя мать

Анэл парнэ лулудя ваш пэско хулай.         Приносит белые цветы своему мужу.

 

Трин бэрш сар шулавэл дукхавно ив         Три года как метёт больчий снег

Андрэ илэстэ барёл дадэскэро ґив             В сердце растёт отцовское зерно

Но, нанай будэр тут амэнца                        Но, нет тебя больше с нами

Халадёл пхув кали, лондэ асвэнца...          Умывается земля чёрная, солёными слезами…

 

P.S. Андэ лачхи ґоди минрэ дадэскэ           P.S. В добрую память об моём отце

 

2. Ноябрь 2012

***                                                                 ***

Васта сар бар улэ,                                                    Руки как камень стали,

Шудрэ.                                                                      Холодны

Би екх екхэскэро амэ,                                              Без друг друга мы,

Мулэ.                                                                        Мертвы.

Ди пхакэрди пэр котора.                                         Душа разбита на куски

Сунэ                                                                          Сны

Дикхав. Пхабон ошта.                                             Вижу. Горят губы.

Лолэ.                                                                         Красные.

Муцол ґлындало пани,                                           Немеет зеркальная вода,

Ракли.                                                                       Девчонка.

Туса тэ овав нашти.                                                 С тобою быть не могу.

Дукха,                                                                        Боли,

Минрэ?                                                                     Мои?

Аи!                                                                            Да!

Палэ дикхав                                                              Снова вижу

Пал тутэ сунэ.                                                          О тебе сны.

Камли...                                                                    Любимая…

 

3. Декабрь 2012

***                                                                 ***

Урял ратяки чирикли,                                 Взлетает ночная птица,

Мукэл пхака упрэ дромэса                          Распускает крылья над тропою

Ай, лэ ли ман учес ту пэса!                         Ах, возьми и меня ввысь собою!

Отхэ черхэн илэски си.                               Там звезда сердечная.

 

Сэлэно, якхэнґи залоґ дэ ту зор                  Селена, глазам немного дай ты сил

Удут парно тэ ка кэрав-ма                          Светом белым стать твоим

Локхэс пашав кэ лакэ палма                       Тихо приблизится к её ладоням

Шукэ оштэнса тэ рызґыив э кор.                Сухими губами ласкать шею.

 

Чорал андэ пханри рати,                             Тайком в шелковой ночи,

Дикхава мэриклэн тристо шук                    Увижу жемчужин грустную красу

Чхорав яґалэ оґестар дукх                           Изолью из огненной души боль

Пиява рат, сар ґудло пани.                         Изопью кровь, как сладкую воду.

 

Баґал арати ваш тукэ о рув,                         Поёт этой ночью для тебя волк,

Тэрэ-пагомэ, таткэрав васт                         Твои ледяные, согрею руки

Дэвэл чхонэско традэл пэр ґраст               Бог луны скачет на коне

Ан чери пхирэл рупуно ґурув.                    В небе бродит серебряный бык.

 

4. Январь 2013

Крыми                                                         Крым

Мэ эсом романо патишай,                          Я цыганский султан,

Опэр дюняс асавко нанай.                          В мире такого нет.

Сом барвало тай бут шукар                         Богатый и очень красивый

Тай зорало сар кова бар.                             И сильный как тот камень.

 

Наши манґе тэ хав чочкас,                          Нельзя мне кушать свинину,

Камэл панч вар тэ керав намаз.                 Нужно пять раз делать намаз.

Бикнав бакрэн тай кидав о калыми,          Продаю овец и собираю на калым,

О Аллах, бичал манґе ярдэми.                   О Аллах, пошли мне свою помощь.

 

Ко рома алём,отхэ лачи си чай                  К цыганам приехал, хорошая есть девушка

Гэпый ловэ лэ мандар сар кишай,             Много денег взяли у меня как песка,

Чучардэ лачес минрэ кися,                         Опустошили хорошенько мои карманы,

Ма керэн ромалэ, си бэзя!                           Не делайте этого цыгане, это грех!

 

Акана ми тэрни ромнёри,                           Теперь моя молодая женушка,

Джа чиґрастэске джовори.                         Пойди дайка лошади овса.

Бэ, на сан ту мурш баро,                              Эй, ты не великий муж

Кхурэске чеса коркоро.                                Коня покормишь сам.

 

Ко бара тай ко кашта                                   К камням и к брёвнам*

Хал ой сар штар састэ ґраста.                     Ест она как четыре здоровые лошади.

Аллаї ловэ читём опэр калыми,                 Все деньги выбросил на калым,

О Дэл Баро, бичял манґе ярдэми.              О Великий Боже, пошли мне свою помощь.

 

* Ко кашта тай ко бара – выражение высшей степени сарказма, удивления в диалекте крымских цыган.


 

Dulce Somnium* (на основе ловарского диалекта)

 

Ту жянэс, сар зуралэс марэл оди ратвало бришынд,

 

Вов файма жюкэрэлас нумай ман, са трай.

 

А сар вуцый** андрэ, ужэ ивэски мули шыл,

 

Кадя пэстилэс, сар жювиндэ асва пэрэн кэ дай.

 

Тэ бистэрав екх ґуґло суно – наштисардэм никана.

 

Сар яґ о паго, васта татэ билавна муры воля,

 

Якха тирэ май бут мотхон катар мия алава –

 

Ковлэ, сар те ушта, со дросинаса пиранэн ми доля.

 

P.S. Чаче одестар ваш муры камли шей, Милена Михилина.


 

Ты знаешь, как сильно душу бьет кровавый дождь,

 

Он словно ждал лишь меня, всю жизнь.

 

А как болит** внутри, чистого снега мёртвый холод,

 

Так нежно, как живые слёзы катятся у матери.

 

Забыть единственный сладкий сон – не сумею никогда.

 

Как лёд огонь, руки тёплые растопят мою волю,

 

Глаза твои расскажут больше чем тысячи слов –

 

Мягкие, как твои губы, что росою ласкают мою судьбу.

 

P.S. От чистого сердца моей любимой девушке, Милене Михилиной.

 

______________

 

*Dulce Somnium – Сладкий Сон (лат.)

 

**Вуцый – Испытывать ноющую боль