Sribniak I. Encyklopedia jeniectwa: ukraiński Aleksandrów
Вівторок, 23 жовтня 2018, 08:45

Sribniak I. Encyklopedia jeniectwa: ukraiński Aleksandrów.

Warszawa-Paryż: Międzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny

im. Luciena Febvra, 2018. – 88 s.

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24208

 

W książce zostały przeanalizowane warunki pobytu i główne przejawy działalności kulturalno-edukacyjnej internowanych żołnierzy-Ukraińców w obozie w Aleksandrowie (Polska) w 1921 r. Po opracowaniu znacznej liczby źródeł archiwalnych autor udowadnia, że obozowemu życiu internowanych towarzyszyły znaczne trudności. Udowodnione, że w pierwszych trzech miesiącach internowania czystość i porządek w obozie nie zostały zachowane, co doprowadziło do pogorszenia stanu sanitarnego i epidemiologicznego obozu, powodując szereg chorób zakaźnych.

Stopniowo, dzięki wysiłkom polskich i ukraińskich lekarzy, sytuacja w obozie znormalizowała się. W obozie w Aleksandrowie zostały założone organizacje edukacyjne i artystyczno-kulturalne, a także spółdzielnie. Miało to pozytywny wpływ na morale internowanych. Ponadto nauka w obozowych szkołach, uczęszczanie na różne kursy pozwolały żołnierzom uzupełnić swoją wiedzę, było to niezwykle ważne na emigracji, pozwalało bowiem internowanym konstruktywne wypełnić czas pobytu w obozie.

Organizacje kulturalne i artystyczne, a także prasa obozowa pomyślnie wykonała niezwykle ważna misję umacniania świadomości narodowej i morale żołnierzy, co w dużej mierze pozwoliło zapobiec destrukcyjnym procesom w środowisku internowanych. Większość internowanych była gotowa aby nadal wytrzymać niedogodności związane z obozowym życiem szczerze wierząc w ideały Ukraińskiej Republiki Ludowej i nieuchronnosc obalenia władzy sowieckiej na Ukrainie.